dimecres, 1 de juliol de 2009

Chagenge Ciclista "Girona-Sant Martí Vell"

REGLAMENT DE LA CHALLENGE

La Challenge Ciclista “GIRONA-SANT MARTÍ VELL” constarà de dues curses a celebrar els dies 4 i 5 de juliol de 2009. El dia 4 la prova es disputarà a Sant Martí Vell (comarca de les Gavarres) i el dia 5 es disputarà a la Ciutat de Girona (comarca del Gironès).

El dia 4 a Sant Martí Vell. Inscripcions al restaurant Sant Martí. La prova constarà de dos sectors, el primer en línea, una escalada al Santuari dels Àngels amb un recorregut total de 10 km. El segon sector serà el mateix recorregut però de forma individual en la especialitat de cronoescalada.

La suma dels dos sectors donarà com a resultat la classificació final d’aquesta prova.

HORARIS DE LES SORTIDES:

A les 16,00 hores sortida en línea de la categoria de Veterans.
A les 16,30 hores sortida en línea dels Sèniors – Màsters 30.
A les 17,00 hores sortida del primer corredor de la cronoescalada, categoria Veterans.
A les 18,30 hores sortida del primer corredor de la cronoescalada, categoria Seniors-Màsters 30.

La sortida de la cronoescalada es farà en ordre invers a l’arribada de la prova en línea.

Els corredors sortiran a la cronoescalada amb un minut de diferència l’un de l’altre (depenent de la participació l’organització podrà determinar un espai diferent de temps entre corredors).

PUNTUACIÓ:

Cada sector puntuarà de la següent manera: Primer (100), segon (95), tercer (91), quart (88), Cinquè (86) i a partir del cinquè la diferència d’un classificat a l’altre serà de dos punts fins a partir de la posició 47. Tots els corredors classificats tindran dos punts.

El dia 5 a Girona, “Circuit Ribes del Ter”. Pavelló Municipal Girona Fontajau Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24, Girona. La prova es realitzarà en un circuit urbà de tres km de longitud, planer i de bon recorregut.

La prova serà en línea, per esprints que bonificaran 5, 3, 2 i 1 segons, respectivament pel primer, segon, tercer i quart classificat de cada esprint, amb un recorregut de 50 km per la categoria de Veterans i un recorregut de 60 km per la categoria de Sèniors i Masters-30.

Que tant en la cursa de Veterans com en la de Sèniors i Masters-30 seran quatre els esprints a disputar, repartits al llarg de la cursa.

HORARIS DE LES SORTIDES:

A les 09,00 hores sortida de la cursa dels Veterans.

A les 11,00 hores sortida de la cursa dels Sèniors Masters-30.

PUNTUACIÓ EN LA CLASSIFICACIÓ DE LA CURSA

S’aplicarà la mateixa puntuació que en la cursa del dia anterior a l’escalada al Santuari dels Àngels.

PUNTUACIÓ CLASSIFICACIÓ GENERAL CHALLENGE:

Per a la classificació general final se sumarà la puntuació dels sectors en línea i cronoescalada al Santuari dels Àngels i la puntuació de la cursa Circuit Ribes del Ter, la suma de les tres puntuacions donarà la Classificació de la General Final esmentada.

ALTRES PREMIS O CLASSIFICACIONS:

Classificació del PREMI DE LA MUNTANYA:

Hi haurà premi pels tres primers classificats de la Muntanya i, per aquesta classificació, se sumaran les dues escalades al Santuari dels Àngels.

Classificació ESPRINT ESPECIAL:

Hi haurà premi pels tres primers classificats dels Esprints Especials i, per aquesta classificació, se sumaran un esprint situat al sector en línea de l’escalada al Santuari dels Àngels i dos esprints situats en la cursa del Circuit Ribes del Ter. La puntuació atorgada en cadascun dels esprints especials esmentats serà de 5, 3 i 1, respectivament pel primer, segon, tercer i quart de l ‘esprint disputat.


PROTOCOL PREMIS:

Tots els corredors que es presentin al pòdium per recollir els premis assolits, tenen l’obligació de fer- ho amb l’equipament esportiu corresponent, per contra perdran el dret al premi aconseguit.

El corredor que en el moment de l’entrega de premis no es presenti personalment en esmentat protocol, perdrà el dret al premi aconseguit. Tret d’excusa correctament justificada.


REGLAMENTACIÓ GENERAL DE LA PROVA:

Aquesta prova en les normes generals, queda supeditada al Reglament General de la Federació Catalana de Ciclisme.

Qualsevol situació improvisada de carrera la resoldrà l’organització de la mateixa.


CLUB CICLISTA SPORT TER

Per a més informació: Jaume Coca Correu electrònic jaumecoca@terra.es


Cartell de les proves

Cap comentari: